สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Nov 2018   37  
2 Nov 2018   22  
3 Nov 2018   43  
4 Nov 2018   37  
5 Nov 2018   58  
6 Nov 2018   31  
7 Nov 2018   53  
8 Nov 2018   35  
9 Nov 2018   52  
10 Nov 2018   48  
11 Nov 2018   58  
12 Nov 2018   67  
13 Nov 2018   161  
14 Nov 2018   126  
15 Nov 2018   115  
16 Nov 2018   69  
17 Nov 2018   67  
18 Nov 2018   54  
19 Nov 2018   41  
20 Nov 2018   0  
21 Nov 2018   0  
22 Nov 2018   0  
23 Nov 2018   0  
24 Nov 2018   0  
25 Nov 2018   0  
26 Nov 2018   0  
27 Nov 2018   0  
28 Nov 2018   0  
29 Nov 2018   0  
30 Nov 2018   0