สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jan 2019   30  
2 Jan 2019   71  
3 Jan 2019   149  
4 Jan 2019   83  
5 Jan 2019   87  
6 Jan 2019   72  
7 Jan 2019   99  
8 Jan 2019   64  
9 Jan 2019   99  
10 Jan 2019   77  
11 Jan 2019   68  
12 Jan 2019   139  
13 Jan 2019   83  
14 Jan 2019   76  
15 Jan 2019   69  
16 Jan 2019   71  
17 Jan 2019   108  
18 Jan 2019   76  
19 Jan 2019   86  
20 Jan 2019   14  
21 Jan 2019   0  
22 Jan 2019   0  
23 Jan 2019   0  
24 Jan 2019   0  
25 Jan 2019   0  
26 Jan 2019   0  
27 Jan 2019   0  
28 Jan 2019   0  
29 Jan 2019   0  
30 Jan 2019   0  
31 Jan 2019   0