SPP Industrial Rubber Company Limited.

            SPP Industrial Rubber Company Limited. เป็นโรงงานผู้ผลิตยางอะไหล่เครื่องจักรทุกชนิดให้แก่ทุกอุตสาหกรรมการผลิต เช่น โอริงซิลิโคน โอริงไวตัน (O-RING), ซีลยางไวตัน ซีลยางซิลิโคน (Rubber SEAL), ปะเก็นยางไวตัน ปะเก็นยางซิลิโคน (GASKET), ยางดูดจับชิ้นงาน (VACUUM / Suction cup), วีแพคกิ้ง (V-PACKING), ไดอะแฟรมยาง (DIAPHRAGM) ไดอะแฟรมยาง เสริมผ้าใบ ไดอะแฟรมเทปล่อน ไดอะแฟรมยางติดเทปล่อน และอื่นๆ ตามลักษณะการใช้งานของลูกค้า เช่น ยางเกรดทนความร้อนสูง (Heat Resistance) ยางที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารพร้อมใบรับรอง FDA ยางทนสารเคมี (Chemical Resistance) ยางทนต่อการเสียดสี ยางทนต่อสภาพอากาศ ยางเกรดทนน้ำมัน (Oil Resistance) ยางทนต่อกระแสไฟฟ้า (Anti Static Resistance) พร้อมใบรับรองจากกรมไฟฟ้า และอื่นๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้า และอายุการใช้งานที่ยืนยาว

Products

Rubber Machinery Parts


Activity

Activity and News


เยี่ยมชมโรงงาน spprubberparts
Admin 100 อ่าน
การเลือกใช้ยางที่เหมาะสม คุณลักษณะการเลือกใช้ยางที่เหมาะสมและถูกวิธีในการใช้งาน
Admin 100 อ่าน

Download

brochure of products