ACTIVITIES

SPP INDUSTRIAL RUBBER CO., LTD.

Activity

Activity and News


ซีลยูริเทนเอส พี พี อินดัสเตรียลรับเบอร์

        ซีลยูริเทน คือ ซีลกันรั่ว, กันซึม นิยมใช้ในหลายกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซีลยูริเทนมีรูปแบบที่หลากหลายขึ้นอยู่กับว่าใช้กับเครื่องจักรรุ่นใดซีลยูริเทนแบบใดจึงเหมาะสมกับการใช้งานกับเครื่องจักรนั้นๆ

ซีลยูริเทนมีหลายสูตรที่ใช้ในการผลิตทั้งแบบ กันน้ำมัน,กันน้ำ, กันสารเคมีเข้มข้น, กันความร้อนพิเศษ, เหนียวพิเศษ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการนำไปใช้ว่าใช้กับหน้างานลักษณะใด

 

ซีลยูริเธน

บริษัท เอส พี พี อินดัสเตรียลรับเบอร์ จำกัด 

        ผลิตอะไหล่เครื่องจักร ยางอะไหล่เครื่องจักรทุกชนิด ยางอะไหล่เครื่องจักรคุณภาพโอริงซิลิโคน โอริงไวตัน (O-RING) ซีลยางไวตัน ซีลยางซิลิโคน (Rubber SEAL) ยางไดอะแฟรม ไดอะแฟรมยาง ปะเก็นยาง ปะเก็นยางซิลิโคน ปะเก็นยางไวตัน ซีลยาง ยางกันกระแทก ท่อยาง ยางดูด ยางครอบหม้อแปลง ยางแผ่น หล่อลูกกลิ้ง ยางบัตเตอร์ฟลายวาล์ว พร้อมทีมวิศวกรวัดและติดตั้งหน้างาน

        นอกจากนี้  บริษัท เอส พี พี อินดัสเตรียลรับเบอร์ จำกัด ยังสามารถผลิตงานอะไล่ของเครื่องจักรตามรูปแบบที่หลากหลาย โดยเรามีกระบวนการผลิดที่ได้มาตรฐานสากล และมีกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ โดยเรามีการให้บริการในเขตพื้นที่ อำเภอเมืองสมุทรสาคร อำเภอกระทุ่มแบน อำเภอบ้านแพ้ว และเขตพื้นที่ไกล้เคียง

 

 

สนใจติดต่อ บริษัท เอส พี พี อินดัสเตรียลรับเบอร์ จำกัด
spprubberparts.brandexdirectory.com
www.spprubberparts.com

Admin