สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2024 7926  
Feb 2024 8365  
Mar 2024 12380  
Apr 2024 3506  
May 2024 0  
Jun 2024 0  
Jul 2024 0  
Aug 2024 0  
Sep 2024 0  
Oct 2024 0  
Nov 2024 0  
Dec 2024 0