สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2021 10544  
Feb 2021 16664  
Mar 2021 8956  
Apr 2021 12299  
May 2021 8950  
Jun 2021 8748  
Jul 2021 7761  
Aug 2021 29666  
Sep 2021 15441  
Oct 2021 8806  
Nov 2021 8898  
Dec 2021 1623