สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2020 4174  
Feb 2020 4200  
Mar 2020 5858  
Apr 2020 4964  
May 2020 6225  
Jun 2020 4192  
Jul 2020 2018  
Aug 2020 0  
Sep 2020 0  
Oct 2020 0  
Nov 2020 0  
Dec 2020 0