สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Oct 2018   37  
2 Oct 2018   53  
3 Oct 2018   49  
4 Oct 2018   44  
5 Oct 2018   22  
6 Oct 2018   12  
7 Oct 2018   12  
8 Oct 2018   34  
9 Oct 2018   39  
10 Oct 2018   48  
11 Oct 2018   22  
12 Oct 2018   22  
13 Oct 2018   16  
14 Oct 2018   23  
15 Oct 2018   31  
16 Oct 2018   34  
17 Oct 2018   68  
18 Oct 2018   28  
19 Oct 2018   25  
20 Oct 2018   27  
21 Oct 2018   20  
22 Oct 2018   37  
23 Oct 2018   27  
24 Oct 2018   37  
25 Oct 2018   47  
26 Oct 2018   74  
27 Oct 2018   56  
28 Oct 2018   67  
29 Oct 2018   32  
30 Oct 2018   52  
31 Oct 2018   40