สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Nov 2018   37  
2 Nov 2018   22  
3 Nov 2018   43  
4 Nov 2018   37  
5 Nov 2018   58  
6 Nov 2018   31  
7 Nov 2018   53  
8 Nov 2018   35  
9 Nov 2018   52  
10 Nov 2018   48  
11 Nov 2018   58  
12 Nov 2018   67  
13 Nov 2018   161  
14 Nov 2018   126  
15 Nov 2018   115  
16 Nov 2018   69  
17 Nov 2018   67  
18 Nov 2018   54  
19 Nov 2018   57  
20 Nov 2018   83  
21 Nov 2018   60  
22 Nov 2018   101  
23 Nov 2018   46  
24 Nov 2018   25  
25 Nov 2018   28  
26 Nov 2018   33  
27 Nov 2018   35  
28 Nov 2018   74  
29 Nov 2018   51  
30 Nov 2018   100