สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Dec 2018   32  
2 Dec 2018   32  
3 Dec 2018   56  
4 Dec 2018   37  
5 Dec 2018   50  
6 Dec 2018   52  
7 Dec 2018   60  
8 Dec 2018   33  
9 Dec 2018   31  
10 Dec 2018   21  
11 Dec 2018   72  
12 Dec 2018   50  
13 Dec 2018   45  
14 Dec 2018   59  
15 Dec 2018   34  
16 Dec 2018   29  
17 Dec 2018   97  
18 Dec 2018   111  
19 Dec 2018   99  
20 Dec 2018   68  
21 Dec 2018   67  
22 Dec 2018   49  
23 Dec 2018   107  
24 Dec 2018   69  
25 Dec 2018   59  
26 Dec 2018   39  
27 Dec 2018   42  
28 Dec 2018   74  
29 Dec 2018   86  
30 Dec 2018   84  
31 Dec 2018   108