สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jun 2018   5  
2 Jun 2018   8  
3 Jun 2018   10  
4 Jun 2018   27  
5 Jun 2018   9  
6 Jun 2018   2  
7 Jun 2018   1  
8 Jun 2018   1  
9 Jun 2018   1  
10 Jun 2018   0  
11 Jun 2018   3  
12 Jun 2018   3  
13 Jun 2018   4  
14 Jun 2018   1  
15 Jun 2018   6  
16 Jun 2018   2  
17 Jun 2018   2  
18 Jun 2018   26  
19 Jun 2018   3  
20 Jun 2018   3  
21 Jun 2018   3  
22 Jun 2018   3  
23 Jun 2018   0  
24 Jun 2018   0  
25 Jun 2018   1  
26 Jun 2018   2  
27 Jun 2018   2  
28 Jun 2018   31  
29 Jun 2018   7  
30 Jun 2018   1