สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jul 2018   0  
2 Jul 2018   9  
3 Jul 2018   22  
4 Jul 2018   6  
5 Jul 2018   8  
6 Jul 2018   4  
7 Jul 2018   5  
8 Jul 2018   6  
9 Jul 2018   56  
10 Jul 2018   67  
11 Jul 2018   62  
12 Jul 2018   32  
13 Jul 2018   20  
14 Jul 2018   4  
15 Jul 2018   22  
16 Jul 2018   38  
17 Jul 2018   12  
18 Jul 2018   22  
19 Jul 2018   11  
20 Jul 2018   24  
21 Jul 2018   15  
22 Jul 2018   8  
23 Jul 2018   23  
24 Jul 2018   17  
25 Jul 2018   25  
26 Jul 2018   14  
27 Jul 2018   8  
28 Jul 2018   51  
29 Jul 2018   64  
30 Jul 2018   73  
31 Jul 2018   33