สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Aug 2018   42  
2 Aug 2018   87  
3 Aug 2018   29  
4 Aug 2018   10  
5 Aug 2018   9  
6 Aug 2018   25  
7 Aug 2018   30  
8 Aug 2018   33  
9 Aug 2018   52  
10 Aug 2018   30  
11 Aug 2018   29  
12 Aug 2018   12  
13 Aug 2018   9  
14 Aug 2018   45  
15 Aug 2018   25  
16 Aug 2018   29  
17 Aug 2018   71  
18 Aug 2018   67  
19 Aug 2018   83  
20 Aug 2018   91  
21 Aug 2018   109  
22 Aug 2018   48  
23 Aug 2018   25  
24 Aug 2018   57  
25 Aug 2018   82  
26 Aug 2018   16  
27 Aug 2018   56  
28 Aug 2018   42  
29 Aug 2018   41  
30 Aug 2018   26  
31 Aug 2018   27