สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Sep 2018   17  
2 Sep 2018   21  
3 Sep 2018   49  
4 Sep 2018   37  
5 Sep 2018   69  
6 Sep 2018   54  
7 Sep 2018   55  
8 Sep 2018   13  
9 Sep 2018   23  
10 Sep 2018   67  
11 Sep 2018   54  
12 Sep 2018   64  
13 Sep 2018   77  
14 Sep 2018   71  
15 Sep 2018   91  
16 Sep 2018   16  
17 Sep 2018   37  
18 Sep 2018   31  
19 Sep 2018   47  
20 Sep 2018   24  
21 Sep 2018   25  
22 Sep 2018   30  
23 Sep 2018   27  
24 Sep 2018   47  
25 Sep 2018   46  
26 Sep 2018   29  
27 Sep 2018   39  
28 Sep 2018   43  
29 Sep 2018   31  
30 Sep 2018   41