สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Mar 2019   91  
2 Mar 2019   64  
3 Mar 2019   35  
4 Mar 2019   63  
5 Mar 2019   83  
6 Mar 2019   28  
7 Mar 2019   32  
8 Mar 2019   62  
9 Mar 2019   74  
10 Mar 2019   45  
11 Mar 2019   44  
12 Mar 2019   92  
13 Mar 2019   32  
14 Mar 2019   62  
15 Mar 2019   124  
16 Mar 2019   93  
17 Mar 2019   32  
18 Mar 2019   48  
19 Mar 2019   61  
20 Mar 2019   69  
21 Mar 2019   0  
22 Mar 2019   0  
23 Mar 2019   0  
24 Mar 2019   0  
25 Mar 2019   0  
26 Mar 2019   0  
27 Mar 2019   0  
28 Mar 2019   0  
29 Mar 2019   0  
30 Mar 2019   0  
31 Mar 2019   0