สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Aug 2019   134  
2 Aug 2019   194  
3 Aug 2019   166  
4 Aug 2019   143  
5 Aug 2019   118  
6 Aug 2019   138  
7 Aug 2019   121  
8 Aug 2019   117  
9 Aug 2019   123  
10 Aug 2019   103  
11 Aug 2019   93  
12 Aug 2019   129  
13 Aug 2019   160  
14 Aug 2019   107  
15 Aug 2019   120  
16 Aug 2019   97  
17 Aug 2019   101  
18 Aug 2019   84  
19 Aug 2019   117  
20 Aug 2019   124  
21 Aug 2019   163  
22 Aug 2019   184  
23 Aug 2019   138  
24 Aug 2019   118  
25 Aug 2019   106  
26 Aug 2019   102  
27 Aug 2019   91  
28 Aug 2019   117  
29 Aug 2019   150  
30 Aug 2019   133  
31 Aug 2019   101