สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Feb 2021   491  
2 Feb 2021   689  
3 Feb 2021   765  
4 Feb 2021   492  
5 Feb 2021   544  
6 Feb 2021   330  
7 Feb 2021   294  
8 Feb 2021   807  
9 Feb 2021   551  
10 Feb 2021   703  
11 Feb 2021   429  
12 Feb 2021   452  
13 Feb 2021   536  
14 Feb 2021   283  
15 Feb 2021   731  
16 Feb 2021   1120  
17 Feb 2021   733  
18 Feb 2021   949  
19 Feb 2021   384  
20 Feb 2021   814  
21 Feb 2021   372  
22 Feb 2021   783  
23 Feb 2021   455  
24 Feb 2021   827  
25 Feb 2021   930  
26 Feb 2021   381  
27 Feb 2021   497  
28 Feb 2021   322