สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Apr 2021   244  
2 Apr 2021   300  
3 Apr 2021   234  
4 Apr 2021   219  
5 Apr 2021   240  
6 Apr 2021   309  
7 Apr 2021   308  
8 Apr 2021   356  
9 Apr 2021   268  
10 Apr 2021   273  
11 Apr 2021   295  
12 Apr 2021   421  
13 Apr 2021   714  
14 Apr 2021   737  
15 Apr 2021   219  
16 Apr 2021   264  
17 Apr 2021   222  
18 Apr 2021   163  
19 Apr 2021   742  
20 Apr 2021   877  
21 Apr 2021   799  
22 Apr 2021   886  
23 Apr 2021   601  
24 Apr 2021   199  
25 Apr 2021   159  
26 Apr 2021   227  
27 Apr 2021   206  
28 Apr 2021   585  
29 Apr 2021   558  
30 Apr 2021   674