สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 May 2021   795  
2 May 2021   241  
3 May 2021   359  
4 May 2021   215  
5 May 2021   313  
6 May 2021   321  
7 May 2021   448  
8 May 2021   298  
9 May 2021   195  
10 May 2021   270  
11 May 2021   370  
12 May 2021   155  
13 May 2021   0  
14 May 2021   0  
15 May 2021   0  
16 May 2021   0  
17 May 2021   0  
18 May 2021   0  
19 May 2021   0  
20 May 2021   0  
21 May 2021   0  
22 May 2021   0  
23 May 2021   0  
24 May 2021   0  
25 May 2021   0  
26 May 2021   0  
27 May 2021   0  
28 May 2021   0  
29 May 2021   0  
30 May 2021   0  
31 May 2021   0