สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Sep 2022   210  
2 Sep 2022   288  
3 Sep 2022   323  
4 Sep 2022   401  
5 Sep 2022   246  
6 Sep 2022   262  
7 Sep 2022   438  
8 Sep 2022   350  
9 Sep 2022   373  
10 Sep 2022   190  
11 Sep 2022   127  
12 Sep 2022   302  
13 Sep 2022   376  
14 Sep 2022   313  
15 Sep 2022   290  
16 Sep 2022   300  
17 Sep 2022   255  
18 Sep 2022   268  
19 Sep 2022   338  
20 Sep 2022   187  
21 Sep 2022   302  
22 Sep 2022   395  
23 Sep 2022   349  
24 Sep 2022   399  
25 Sep 2022   263  
26 Sep 2022   239  
27 Sep 2022   418  
28 Sep 2022   319  
29 Sep 2022   171  
30 Sep 2022   202