สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Oct 2022   171  
2 Oct 2022   89  
3 Oct 2022   174  
4 Oct 2022   270  
5 Oct 2022   441  
6 Oct 2022   268  
7 Oct 2022   440  
8 Oct 2022   177  
9 Oct 2022   152  
10 Oct 2022   310  
11 Oct 2022   286  
12 Oct 2022   260  
13 Oct 2022   258  
14 Oct 2022   154  
15 Oct 2022   189  
16 Oct 2022   190  
17 Oct 2022   343  
18 Oct 2022   210  
19 Oct 2022   321  
20 Oct 2022   375  
21 Oct 2022   331  
22 Oct 2022   574  
23 Oct 2022   253  
24 Oct 2022   285  
25 Oct 2022   294  
26 Oct 2022   399  
27 Oct 2022   225  
28 Oct 2022   199  
29 Oct 2022   448  
30 Oct 2022   144  
31 Oct 2022   193