สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Nov 2022   226  
2 Nov 2022   275  
3 Nov 2022   264  
4 Nov 2022   195  
5 Nov 2022   1160  
6 Nov 2022   234  
7 Nov 2022   229  
8 Nov 2022   430  
9 Nov 2022   365  
10 Nov 2022   261  
11 Nov 2022   348  
12 Nov 2022   223  
13 Nov 2022   160  
14 Nov 2022   282  
15 Nov 2022   201  
16 Nov 2022   216  
17 Nov 2022   338  
18 Nov 2022   189  
19 Nov 2022   311  
20 Nov 2022   186  
21 Nov 2022   211  
22 Nov 2022   200  
23 Nov 2022   361  
24 Nov 2022   347  
25 Nov 2022   370  
26 Nov 2022   202  
27 Nov 2022   171  
28 Nov 2022   370  
29 Nov 2022   293  
30 Nov 2022   206