สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Feb 2022   298  
2 Feb 2022   272  
3 Feb 2022   305  
4 Feb 2022   589  
5 Feb 2022   283  
6 Feb 2022   193  
7 Feb 2022   220  
8 Feb 2022   249  
9 Feb 2022   277  
10 Feb 2022   292  
11 Feb 2022   230  
12 Feb 2022   212  
13 Feb 2022   112  
14 Feb 2022   303  
15 Feb 2022   313  
16 Feb 2022   409  
17 Feb 2022   510  
18 Feb 2022   385  
19 Feb 2022   242  
20 Feb 2022   295  
21 Feb 2022   298  
22 Feb 2022   387  
23 Feb 2022   327  
24 Feb 2022   262  
25 Feb 2022   441  
26 Feb 2022   375  
27 Feb 2022   305  
28 Feb 2022   205