สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jun 2022   250  
2 Jun 2022   262  
3 Jun 2022   266  
4 Jun 2022   308  
5 Jun 2022   242  
6 Jun 2022   254  
7 Jun 2022   243  
8 Jun 2022   361  
9 Jun 2022   377  
10 Jun 2022   285  
11 Jun 2022   207  
12 Jun 2022   143  
13 Jun 2022   275  
14 Jun 2022   182  
15 Jun 2022   250  
16 Jun 2022   205  
17 Jun 2022   277  
18 Jun 2022   480  
19 Jun 2022   147  
20 Jun 2022   268  
21 Jun 2022   169  
22 Jun 2022   245  
23 Jun 2022   200  
24 Jun 2022   155  
25 Jun 2022   173  
26 Jun 2022   146  
27 Jun 2022   198  
28 Jun 2022   448  
29 Jun 2022   273  
30 Jun 2022   784