สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jul 2022   557  
2 Jul 2022   250  
3 Jul 2022   91  
4 Jul 2022   201  
5 Jul 2022   611  
6 Jul 2022   223  
7 Jul 2022   263  
8 Jul 2022   188  
9 Jul 2022   176  
10 Jul 2022   89  
11 Jul 2022   618  
12 Jul 2022   251  
13 Jul 2022   299  
14 Jul 2022   450  
15 Jul 2022   278  
16 Jul 2022   285  
17 Jul 2022   211  
18 Jul 2022   367  
19 Jul 2022   655  
20 Jul 2022   366  
21 Jul 2022   355  
22 Jul 2022   327  
23 Jul 2022   375  
24 Jul 2022   260  
25 Jul 2022   289  
26 Jul 2022   306  
27 Jul 2022   282  
28 Jul 2022   197  
29 Jul 2022   197  
30 Jul 2022   333  
31 Jul 2022   129