สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Nov 2023   310  
2 Nov 2023   615  
3 Nov 2023   742  
4 Nov 2023   831  
5 Nov 2023   402  
6 Nov 2023   873  
7 Nov 2023   1593  
8 Nov 2023   792  
9 Nov 2023   522  
10 Nov 2023   253  
11 Nov 2023   248  
12 Nov 2023   197  
13 Nov 2023   451  
14 Nov 2023   702  
15 Nov 2023   203  
16 Nov 2023   346  
17 Nov 2023   233  
18 Nov 2023   303  
19 Nov 2023   242  
20 Nov 2023   373  
21 Nov 2023   384  
22 Nov 2023   207  
23 Nov 2023   250  
24 Nov 2023   264  
25 Nov 2023   248  
26 Nov 2023   166  
27 Nov 2023   474  
28 Nov 2023   578  
29 Nov 2023   327  
30 Nov 2023   250