สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jul 2023   0  
2 Jul 2023   0  
3 Jul 2023   300  
4 Jul 2023   453  
5 Jul 2023   1071  
6 Jul 2023   398  
7 Jul 2023   215  
8 Jul 2023   181  
9 Jul 2023   152  
10 Jul 2023   374  
11 Jul 2023   333  
12 Jul 2023   365  
13 Jul 2023   338  
14 Jul 2023   328  
15 Jul 2023   272  
16 Jul 2023   260  
17 Jul 2023   465  
18 Jul 2023   462  
19 Jul 2023   267  
20 Jul 2023   338  
21 Jul 2023   228  
22 Jul 2023   198  
23 Jul 2023   117  
24 Jul 2023   355  
25 Jul 2023   441  
26 Jul 2023   284  
27 Jul 2023   302  
28 Jul 2023   200  
29 Jul 2023   245  
30 Jul 2023   161  
31 Jul 2023   423