สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2022 8588  
Feb 2022 8589  
Mar 2022 9938  
Apr 2022 8318  
May 2022 8132  
Jun 2022 8073  
Jul 2022 9479  
Aug 2022 9193  
Sep 2022 8894  
Oct 2022 8423  
Nov 2022 8824  
Dec 2022 9314