สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Year count
2016 304  
2017 2498  
2018 62346  
2019 34404  
2020 76717  
2021 52424