สินค้า

บริษัท เอส พี พี อินดัสเตรียลรับเบอร์ จำกัด

สินค้า

ผลิตภัณฑ์ / วัสดุ

ไดอะแฟรมเทปล่อน

ไดอะแฟรมเทปล่อน
นิยมให้ในอุตสาหกรรมที่มีการใช้สารเคมี ค่อนข้างรุนแรง ทนต่อความร้อนได้ดี อีกทั้งเทปล่อนมีความทนทาน ค่อยข้างสูง

คุณสมบัติของไดอะแฟรมเทปล่อน
   1. สามารถทนสารเคมีได้ หลากหลายชนิด และความเข้มข้มค่อนข้างสูง
   2. ทนความร้อนได้สูงถึง 340 องศา
   3. สามารถใช้ได้กับอุตสาหกรรมอาหาร
   4. ทนต่อสภาพอากาศ
   5. ทนต่อแสงแดด UV
   6. ทนแรงดัน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง